Waxing/Hair Removal

Eyebrow Waxing $18
Lip & Chin Waxing      $15 each
Full Facial Waxing      $45
Underarm Waxing      $25
Bikini Wax      $35+
Brazilian Wax      $60+
Back Waxing      $40+
Arm Waxing      $35+
Half Leg Waxing      $45+
Full Leg      $60+
   
Return to Services Page